Jakiekolwiek kontakty są wzbronione. A wszystkie zauważone uchybienia związane z ww uwagami będą piętnowane przez Kongres. Status Bad Standing mają prawo nadawać wyłącznie kluby MC.