O kongresie

Idea stworzenia ogólnopolskiej platformy porozumienia i współpracy pomiędzy polskimi klubami motocyklowymi  zrodziła się w połowie lat 90-tych XX stulecia. Jej autorem jest nieżyjący już, legendarny założyciel i prezydent Road Runners MC Poland, Mirek „Miro” Stefańczyk – człowiek, który jeszcze za życia stał się ikoną polskiej społeczności motocyklowej. 

Dążenia Mira wraz ze znaczącym wkładem  przedstawicieli nielicznych wówczas w Polsce Klubów MC doprowadziły do zawiązania się Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych (KPKM) – nieformalnej, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej Kluby o statusach MC, FG („Free Groups” – Wolne Grupy) oraz kluby innego rodzaju (użytkownicy konkretnej marki lub typu, grupy zawodowe etc.).  

Zasady, którymi kieruje się Kongres nie zostały zapożyczone z zagranicznych klubów ani przez nie narzucone, lecz zostały wypracowane przez ludzi, którzy w Polskich warunkach tworzyli środowisko motocyklowe i budowali kluby, często wbrew panującym w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat realiom społeczno-politycznym i materialnym.

Zasady te kładą nacisk na wzajemny szacunek, poszanowanie barw i braci klubowych, oraz pomoc w obliczu zagrożeń zarówno drogowych, jak i wszystkich innych, które mogą napotkać motocykliści w codziennym życiu. To w imię tych wartości organizujemy co roku ogólnopolską akcję MOTOSERCE, a w latach ubiegłych wspólnie pomagaliśmy wielu ofiarom wypadków i osobom ciężko chorym.

Akces do Kongresu mogą zgłosić niemal wszystkie grupy motocyklowe akceptujące zasady przyjęte przez Kongres. Członkostwo w Kongresie jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Kongres jako organizacja udziela pomocy wszystkim motocyklistom uznającym jego zasady.
Ciałem zarządzającym i podejmującym decyzje w Kongresie jest Rada Kongresu, w skład której wchodzą wybrane Kluby MC. Historycznie, pierwszą Radę Kongresu tworzyły Road Runners MC Poland, Steel Roses MC Poland, Rebels of Road MC Poland, Gremium MC Poland (wystąpił z Kongresu w 2011) oraz nieco później nieistniejący już Free Radicals MC Poland. Z pierwszego składu Rady do dzisiaj pozostają w niej Road Runners MC, Steel Roses MC oraz Rebels of Road MC.