Motoserce

Motoserce jest ideą wynikającą z potrzeby serca i z chęci działania. Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru jakim jest krew w polskich szpitalach oraz pragniemy propagować idee krwiodawstwa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że krew jest towarem luksusowym i doskonale wiemy jak bardzo jest nam potrzebna. Wiosna, a szczególnie lato, to czas, gdy brakuje jej najbardziej. Oddając ją regularnie, będziemy mieć moralne prawo oczekiwać jej w nagłych wypadkach. Nasza akcja obejmuje swoim zasięgiem zarówno duże miasta, jak i małe miasteczka. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby ludzi, a poprzez swoje działania podnosić świadomość wśród społeczeństwa.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji Motoserce jest Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Tylko kluby, grupy, czy też instytucje, które uzyskały aprobatę KPKM, mogą organizować akcję pod nazwą Motoserce. Wszelkie działania pod tą nazwą, a nie zalogowane na stronie www.motoserce.pl są nielegalne. Znak towarowy Motoserce jest chroniony przez Urząd Patentowy RP, numer zgłoszenia Z.521729, prawa wyłącznego R.342250. Jeżeli tworzycie grupę motocyklistów niezrzeszoną przy KPKM, a chcecie przyłączyć się do organizacji akcji Motoserce w swoim mieście, skontaktujcie się z najbliższym kongresowym klubem MC.

JEŚLI CHCESZ ZAJĄĆ SIĘ ORGANIZACJĄ AKCJI MOTOSERCE W SWOIM MIEŚCIE SKONTAKTUJ SIĘ Z ORGANIZATOREM KRAJOWYM:

jano@motoserce.pl | http://motoserce.pl/

Pamiętajcie: KREW – DAREM ŻYCIA !